Indkvartering på Hermitage

Indkvartering på Hermitage

Hvis du er faglært eller ufaglært, og bor mere end 60 kilometer fra KursusCenter Vest, kan du få tilskud til overnatning og indkvartering. Når du overnatter på Hermitage, sker det automatisk, når du oplyser, at du er i AMU-målgruppen.

Klik og se billeder og få yderligere information om Hermitage.

Tilskud til overnatning andre steder
Hvis du ønsker at overnatte andre steder end Hermitage, kan faglærte og ufaglærte stadig få tilskud. Det kræver, at du udfylder skemaet "Anmodning om refusion i forbindelse med kost og logi (AMU)" i sdbf.dk.

Når du kommer ind i systemet, skal du vælge "Rybners", hvorefter du logger ind med NemID. Du skal klikke på "Elever, kursister og virksomheder" og derefter "Udfyld Blanket." Kom til www.sdbf.dk.

Du skal udfylde og sende skemaet til Rybners senest fire uger efter sidste kursusdag.

Hvis du har spørgsmål til systemet, kan du kontakte os på 7913 4523 eller Lisbeth Mauritzen på 7913 4531