GWO Basic Maintenance Training

GWO Basic Maintenance Training

Basic Maintenance Training

Varighed: 7,0 dage

Målgruppe:
Personer, der ønsker ansættelse eller er ansat i vindmøllebranchen.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, udføre eftersyns og vedligeholdelsesopgaver på vindmøller på det grundlæggende niveau.

Indhold:
Uddannelsen omfatter tre kursusmoduler, der tilsammen udgør ”Basic Maintenance Training.”

Hydraulics: (2 dage) Grundlæggende hydraulik herunder sikkerhed, PPE, kendskab til hydrauliske systemer, pumper, tryk, kraftoverførsel, sensorer, forbindelser, olie, filtre etc. Dette på et grundlæggende niveau, relateret til vindmøller og med fokus på personlig sikkerhed og sikkerhed generelt, herunder risikovurdering på hydrauliske installationer.

Mechanical: (2 dage) Grundlæggende mekanisk viden om vindmøllens hovedkomponeneter: Fundament, tårn, nacelle etc. Kendskab til gear, bolte, svejsninger, værktøjer (Måle og tilspænding) bremsesystemer, krøjesystemet, smøring, køling, eftersyn, relateret til vindmøller og med fokus på personlig sikkerhed og sikkerhed generelt.

Electrical: (3 dage). Grundlæggende El-lære, personlig sikkerhed og sikkerhed generelt, måleværktøjer, forebyggelse af uforudset opstart, elektriske komponenter, grundlæggende teori og diagramlære, Vindmøllens elektriske system – funktion og hovedkomponenter.

Adgangskrav:
Der er ingen adgangskrav til Basic Maintenance Training, MEN bemærk, hvis deltageren skal fortsætte på GWO Basic Safety Training (som er et krav ved arbejde i vindmøller), så skal man være opmærksom på, at der er en øvre vægtgrænse for deltagere på Basic Safety Training, så deltagerens vægt incl. udstyr ikke må overstige 136 kg.

Certifikat:
Der udstedes kursusbevis uden udløbsdato, men beviset er en forudsætning for ansættelse i en lang række job i vindmøllebranchen.