Afbudsregler

Afbudsregler

 

Melder du afbud mindre end en uge før kursets første dag, skal din virksomhed betale følgende gebyr:

  • Kursusvarighed til og med 37 timer: Kr. 1.500,-
  • Kursusvarighed over 37 timer: Kr. 2.500,-

Hvis du udebliver fra kurset, opkræver vi et højere gebyr. Udeblivelse betyder, at du er tilmeldt et kursus, men ikke møder op på første kursusdag, og at vi ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om det.

  • Kursusvarighed til og med 37 timer: Kr. 2.500,-
  • Kursusvarighed over 37 timer: Kr. 3.500,-

Dokumenterer din arbejdsgiver skriftligt, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald eller erstatter din arbejdsgiver dig med en anden person, bortfalder betalingen. Lovligt forfald tolkes af skolens direktør.

Ovenstående beløb kan ikke overstige kursets tompladspris pr. kursist.

Hvis der er bestilt indkvartering og/eller forplejning som en del af kurset, opkræver vi 100% af den samlede pris, hvis du afbestiller senere end 2 dage før kursusstart.